Çevre Politikamız

BATTAL Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda temel ilkemiz; ‘’sürdürülebilir büyüme’’ ile ekonomik ve sosyal gelişme sağlarken, doğal kaynakları korumak ve çevre üzerinde oluşan olumsuz etkileri en aza indirecek çalışmalar belirlemektir. Bu çerçevede çevre etkilerini göz önüne alarak ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstlenir, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.

  • Çevre standartlarımızı yasal düzenlemeler çerçevesinde belirler ve uygularız.
  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
  • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştiririz.
  • En iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız. Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimi ürün ve hizmetlerin teminini sağlarız.
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak için çalışırız.
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlar ve enerji performansımızı sürekli geliştiririz.
  • Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve topluma çevre bilincinin oluşması için eğitimler verir ve gelişimlerini sağlarız.