İK Politikamız

İK Politikamız

B

ATTAL Holding olarak en önemli varlığımız insan kaynağıdır. İnsan kaynağına yapılan yatırımın firmanın katma değerini arttıracak en önemli değer olduğu görüşündeyiz. Amacımız şirket hedeflerimizi gerçekleştirmeye katkı sağlayacak kadroların oluşturulması, uygun personel seçme ve yerleştirme, eğitimlerle insan gücümüzü geliştirme ve en etkin ve verimli çalışma koşullarının belirlenmesidir.

  • Şirketimizin amaç, hedef ve gelişmeleri göz önünde tutularak gerekli niteliklere sahip ve gelişmeye açık kişileri istihdam etmek.
  • İşin niteliğine uygun güvenli iş ortamı sağlamak ve eşit çalışma şartları oluşturmak.
  • Tüm çalışanlarımıza yeterlilik ve yeteneklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak.
  • Çalışanlarımızın nitelik ve yeteneklerini en üst düzeye ulaşmasını hedeflemek ve çalışanlarımızı başarı ve yaratıcılığa teşvik etmek.
  • Çalışanlarımızı kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini yöneticilerine kolaylıkla bildirmesini sağlamak için etkin bir iletişim biçimi geliştirmek.

C

alışanlarımız şirketimizin en değerli kaynağıdır ve sürekli gelişme yolunda eğitim, süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Eğitim programlarımızın amacı, yalnızca uygulanacak yöntem ve araçları sağlamak değil çalışanlarımızın değişim ve gelişimlerine katkı sağlamaktır. Hedefimiz çalışanlarımızı mevcut pozisyonlarında işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak, aynı zamanda ileriye dönük olarak yönetici pozisyonları için gelişmelerini sağlamaktır.