Sosyal Sorumluluk İlkemiz

BATTAL Holding, insana verdiği önemin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmiştir. Hedefimiz çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Bu çerçevede topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; faaliyet gösterdiğimiz bütün coğrafyalarda, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yerine getirmeye özen gösteririz.
BATTAL Holding olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde benimsediğimiz etik ilkelerimiz, tüm şirketlerimizin iş yapış şeklinde rehber olarak kabul edilir.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız;

 • Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme yetilerini esas alır; dil, din, ırk, mezhep, siyasi düşünce, yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmayız.
 • Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlarız.
 • Çalışma yaşı yasaların belirlediği çerçevede olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve desteklemeyiz.
 • Çalışanlarımızı baskı altında çalıştırmaz, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeye özen gösteririz.
 • Çalışanlarımızın, en önemli kaynağımız olduğuna inanır, bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, bütün çalışanlarımızın şirket içi ve dışı eğitim imkanları ile sürekli gelişimlerini sağlarız.
 • Çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip, sağlıklı, güvenli, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlarız.
 • Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirir, sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri alır, eğitim imkanları ile iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri alırız.

Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız;

 • Doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre dostu politikalar ve standartlar belirler ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendiririz. Her türlü faaliyetlerimizde doğabilecek çevresel etkileri sosyal sorumluluk bilinciyle yönetir, çevresel etkileri en aza indirmek için iyileştirme ve geliştirme çalışmaları belirler ve uygularız. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlarız.
 • Çalışanlarımızın ve çevremizdeki insanların yaşam kalitelerini arttırmak için çalışır, sosyal projelerde yer alır, bu konuda zaman, enerji ve maddi kaynak ayırırız.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız;

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutar, değişen pazar ve müşteri koşullarına göre hareket eder, sürekli kendimizi yenileriz.
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap vermek için çalışır, hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşırız.
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun hareket eder, müşterilerimize daima en iyiyi sunmak için çalışırız.

Yasalara Karşı Sorumluluklarımız;

Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde mevcut kanun ve yönetmeliklere, ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürürüz.

Topluma Karşı Sorumluluklarımız;

 • Sosyal sorumluluk anlayışımızı iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmez, toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alır ve bu yönde çalışırız.
 • En iyi yatırımın insana olan yatırım olduğuna inanır, ülkemizin genç nüfusunun eğitim düzeyinin arttırılması için çalışırız.
 • Ulusal kalkınmamıza, gelişmemize ve kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasına katkıda bulunacak eğitim ve kültür faaliyetlerini destekler, toplumun gelişimi için çaba gösteririz.